Kodeks pracy a urlopy rodzicielskie - szkolenie

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami kodeksu pracy dział 8. Szkolenie szczegółowo omawia zagadnienia dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem. Kurs nastawiony jest przede wszystkim na praktykę. W trakcie szkolenia prezentowane są przykłady z życia wzięte, które mają na celu rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące urlopów rodzicielskich. Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

Szkolenie urlopy rodzicielskie - wybrane elementy

  • Urlop macierzyński: wymiar, terminy, skrócenie i przerwanie urlopu, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, wniosek o urlop macierzyński;
  • Urlop rodzicielski: wymiar, możliwości związane z rozłożeniem urlopu na części, rezygnacja, łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który udzielił urlopu rodzicielskiego, proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego, dzielenie się urlopem rodzicielskim pomiędzy rodzicami, urlop rodzicielski po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, wniosek o urlop rodzicielski;
  • Urlop ojcowski: wymiar, zasady udzielania, możliwości dzielenia oraz przerwania urlopu, ojciec adopcyjny a urlop ojcowski, wniosek o urlop ojcowski;
  • Urlop wychowawczy: ustalenie uprawnień, wymiar, dzielenie urlopu na części, dzielenie się urlopem wychowawczym pomiędzy rodzicami, rezygnacja z urlopu wychowawczego, praca na urlopie wychowawczym, urlop wychowawczy, a zatrudnienie w kilku miejscach pracy jednocześnie, wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego;
  • Opieka nad dzieckiem na podstawie art. 188 k.p. - ustalenie uprawnienia do skorzystania z dni wolnych wynikających z ar. 188 k.p., opieka nad dzieckiem pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, wniosek o udzielenie opieki nad dzieckiem, informacja o wykorzystaniu opieki nad dzieckiem na podstawie art. 188 k.p. w świadectwie pracy;
  • Przepisy przejściowe - urlopy związane z rodzicielstwem w przypadku dzieci urodzonych do 1 stycznia 2016 r;
  • Zasiłek opiekuńczy w przypadku konieczności sprawowania osobistej opieki;
  • Oświadczenie pracownika o zamiarze korzystania z uprawnień rodzicielskich;
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków;
  • Ochrona pracowników przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem;

Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie czy uprawnienia pracownika wychowującego dziecko do lat 4 - profesjonalny kurs dla każdego

Adresatami mogą pracownicy działów personalnych oraz wszyscy zainteresowani tą tematyką. W trakcie szkolenia przekażemy Ci wiedzę jakie uprawnienia z tytułu rodzicielstwa przewidują polskie przepisy prawa pracy. Jak wygląda ochrona pracownic w okresie ciąży oraz karmiących piersią, jakie prawa przysługują matce i ojcu po narodzinach dziecka oraz wiele innych zagadnień popartych praktycznymi przykładami. Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą naszych pozostałych szkoleń z zakresu nowych przepisów w prawie pracy: Szkolenia ze zmian w kodeksie pracy.

 

urlop rodzicielski szkolenie, szkolenia z prawa pracy 
, szkolenia kadrowe