Outsourcing funkcji IOD


Obecnie obowiązujące przepisy dają możliwość tzw. outsourcingu IOD. Oznacza to, że pełniene funkcji inspektora ochrony danych w firmie może zostać powierzone podmiotowi zewnętrznemu. El-Spektrum przejmuje odpowiedzialność oraz obowiązki spoczywające na IOD.

Zakres obowiązków inspektora ochrony danych osobowych

Inspektor RODO to osoba nadzorująca przestrzeganie przepisów związanych z ochroną danych osobowych w danej instytucji. IOD kontroluje zgodność procesu przetwarzania danych osobowych z przepisami oraz raportuje administratorowi danych osobowych. Ponadto inspektor danych osobowych aktualizuje dokumentację dotyczącą sposobu przetwarzania danych osobowych oraz zaznajamia osoby upoważnione do przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych. IOD zajmuje się również prowadzeniem jawnego rejestru zbioru danych osobowych, które są przetwarzane przez administratora danych. Powołanie IOD oznacza brak obowiązku zgłaszania zbioru danych do rejestracji w UODO (poza zbiorami zawierającymi dane wrażliwe).

 

Zewnętrzny IOD - czy warto?

Skorzystanie z usługi tzw. outsourcingu RODO to gwarancja prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych. Przewagą powołania inspektora ochrony danych z zewnątrz jest pewność, że wszystkie wymogi dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych będą spełnione na najwyższym poziomie. Outsourcing inspektora ochrony danych odciąża zarządzających i pracowników. Z uwagi na naszą bieżącą znajomość przepisów, ekspercką wiedzę a także wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji IOD oraz prowadzeniu dokumentacji RODO warto skorzystać z tej opcji.

Co obejmuje nasz pakiet RODO?

Nasze usługi RODO to nie tylko opieka i odpowiedzialność spoczywająca na IOD. Dbamy również o to, aby pracownicy zatrudnieni u naszych klientów byli na bieżąco z obowiązującymi przepisami. Z tego względu przeprowadzamy cykliczne szkolenia z ochrony danych osobowych. Więcej informacji znajduje się tutaj: Ochrona danych osobowych szkolenie.

Kontrole UODO

UODO to tzw. organ nadzorczy RODO, który przeprowadza kontrole pod kątem prawidłowości przestrzegania przepisów. Naruszenie przepisów RODO wiąże się z niemałą karą administracyjną, która może wynosić nawet do 10 lub 20 milionów euro. Outsourcing IOD oznacza reprezentowanie klienta przed UODO oraz gotowość na ewentualne kontrole. .

Szkolenie dla inspektorów ochrony danych

Oprócz pełnienia funkcji IOD w firmach zajmujemy się ponadto organizacją specjalistycznych szkoleń które mają na celu przygotowanie pracowników stosownych działów, bądź innych zainteresowanych osób do pełnienia tejże funkcji. Więcej informacji: Szkolenie inspektor ochrony danych.

Ile kosztuje inspektor danych osobowych?

Koszty usługi objęcia funkcji inspektora ochrony danych zależą m.in. od rodzaju działalności przedsiębiorstwa, stopnia wdrożenia procedur ochrony danych, ilości przetwarzanych danych itp. Przykładowy cennik usługi outsourcingu IOD zamieściliśmy tutaj: Ile kosztuje outsourcing IOD?.

Outsourcing IOD Wrocław, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych    

W razie pytań czy wątpliwości zapraszamy do kontaktu.