Co oznacza skrót RODO?


RODO to Europejskie Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które obowiązuje od 25 maja 2018 r. Warto mieć wdrożone odpowiednie procedury RODO zgodnie z regulacjami prawnymi z zakresu ochrony danych ze względu na dotkliwe kary finansowe, które przewiduje ustawa w przypadku nie przestrzegania przepisów. Mogą one wynosić nawet 20 milionów EURO lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu.

RODO to nowe podejście do zagadnień związanych z ochroną danych osobowych jak również nowa jakość bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez firmy.RODO w praktyce

  • Ocena ryzyka środowiska przetwarzania danych osobowych;
  • Ocena skutków przetwarzania danych osobowych;
  • Dostosowanie zabezpieczeń do zmieniającego się otoczenia technologicznego;
  • Minimalizacja ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane są przetwarzane;
  • Wdrożenie oraz monitorowanie wprowadzonych zabezpieczeń;
  • Stosowanie zasady przejrzystego informowania wobec osób, których dane dotyczą;
  • Zgłaszanie naruszenia ochrony danych do organu nadzorczego;
  • Możliwość nakładania kar finansowych przez organ nadzorczy, obok innych odpowiedzialności w tym odpowiedzialności cywilnej czy karnej.Kogo dotyczy RODO?


Każde przedsiębiorstwo, które przetwarza dane osobowe jak również podmioty publiczne mają obowiązek wdrożenia a także stosowania się do procedur ochrony danych osobowych. Jak powinny wyglądać procedury ochrony danych osobowych w danym przedsiębiorstwie? Jak uniknąć kar finansowych? Skorzystaj z naszych profesjonalnych usług z zakresu ochrony danych osobowych, a nie będziesz musiał obawiać się kontroli organu nadzorczego UODO.


Nasze usługi RODO:


Rodo co to jest, rodo co to jest i kogo dotyczy, outsourcing iod