UODO zapowiada masowe kontrole w przychodniach lekarskich


Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO zapowiedział kontrole przestrzegania ochrony danych osobowych w jednostkach służby zdrowia w tym roku. Jest to reakcja na skargi pacjentów, którzy wielokrotnie zwracali uwagę na brak poufności w przekazie ich danych osobowych. Kontrolą będą objęte zarówno prywatne jak i publiczne przychodnie oraz poradnie lekarskie. Inspektorzy UODO sprawdzą jak wygląda m.in. rejestracja pacjentów, w czasie której należy podać swoje dane osobowe. Urząd zlecił również inspektorom ochrony danych plan sprawdzeń dla ośrodków służby zdrowia.

Oprócz przychodni i innych placówek medycznych kontroli mogą spodziewać się również sklepy stacjonarne korzystające z monitoringu.

UODO zapowiedział również kontrole organów i służb, które mają wgląd do danych osobowych zawartych w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Kontrola będzie obejmowała konsulaty, Policję oraz Straż Graniczną.

kontrole uodo, uodo kontrola

Bądź gotowy na kontrolę UODO i zabezpiecz w odpowiedni sposób dane osobowe


Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia we wdrażaniu procedur ochrony danych osobowych. Skontaktuj się z nami a otrzymasz fachową pomoc z zakresu obecnie obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych.

Uniknij kary za naruszenie RODO - skorzystaj z naszych usług
outsourcing iod, szkolenie ochrona danych osobowych, ochrona danych osobowych w przychodni, ochrona danych osobowych sluzba zdrowia,
ochrona danych osobowych placówki medyczne