GIODO zapowiada masowe kontrole w przychodniach lekarskich

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych GIODO zapowiedział kontrole przestrzegania ochrony danych osobowych w jednostkach służby zdrowia w tym roku. Jest to reakcja na skargi pacjentów, którzy wielokrotnie zwracali uwagę na brak poufności w przekazie ich danych osobowych. Kontrolą będą objęte zarówno prywatne jak i publiczne przychodnie oraz poradnie lekarskie. Inspektorzy GIODO sprawdzą jak wygląda m.in. rejestracja pacjentów, w czasie której należy podać swoje dane osobowe. Generalny Inspektor zlecił również Administratorom Bezpieczeństwa Informacji ABI (osobom odpowiedzialnym za odpowiednie procedury ochrony danych osobowych w danej jednostce) plan sprawdzeń dla ośrodków służby zdrowia.

Oprócz przychodni i innych placówek medycznych kontroli mogą spodziewać się również sklepy stacjonarne korzystające z monitoringu.

GIODO zapowiedział również kontrole organów i służb, które mają wgląd do danych osobowych zawartych w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Kontrola będzie obejmowała konsulaty, Policję oraz Straż Graniczną.

outsourcing abi sluzba zdrowia, ochrona danych osobowych placowki medyczne, ochrona danych osobowych przychodnia, ochrona danych osobowych poradnia lekarska, ochrona danych osobowych szpital, outsourcing abi przychodnia

Bądź gotowy na kontrolę GIODO i zabezpiecz w odpowiedni sposób dane osobowe

Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia we wdrażaniu procedur ochrony danych osobowych. Skontaktuj się z nami a otrzymasz fachową pomoc z zakresu obecnie obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych.

Przydatne linki:
outsourcing iod, szkolenie ochrona danych osobowych, ochrona danych osobowych w przychodni, ochrona danych osobowych sluzba zdrowia,
ochrona danych osobowych placówki medyczne