Jak wygląda wdrożenie procedur ochrony danych osobowych?


Opracowanie procedur ochrony danych osobowych w danym przedsiębiorstwie w pierwszej kolejności wymaga ustalenia kilku istotnych czynników związanych m.in. z działalnością firmy, liczbą pracowników czy też ilością przetwarzanych danych osobowych. Proces wdrożenia procedur to również przeszkolenie personelu odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych. Oprócz samego wdrożenia procedur można skorzystać również z tzw. Outsourcingu IOD, co jest równoznaczne z objęciem funkcji Inspektora Ochrony Danych w danej firmie. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca nie jest zobligowany do zatrudnienia nowego pracownika lub obciążania swojego personelu dodatkowymi obowiązkami. IOD powołany z zewnątrz przejmuje odpowiedzialność związaną z przetwarzaniem danych osobowych. Więcej o IOD można przeczytać tutaj.


Wdrożenie procedur ochrony danych w praktyce:

  • Audyt przedwdrożeniowy ochrony danych osobowych w siedzibie firmy, zakończony opracowaniem raportu.
  • Opracowanie wytycznych dla Administratora Systemu Informatycznego (ASI) dotyczących wdrożenia minimalnych środków bezpieczeństwa w systemie informatycznym eksploatowanym w siedzibie zamawiającego.
  • Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej dokumentacją bezpieczeństwa tj.: polityka bezpieczeństwa oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
  • Opracowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
  • Opracowanie oświadczeń o poufności danych osobowych.
  • Stworzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
  • Szkolenie dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych (ogólnych i wewnętrznych).
  • Opracowanie umów powierzenia danych.
  • Opracowanie wniosku zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.Wdrożenie procedur z ochrony danych osobowych wiąże się z przeszkoleniem pracowników w danej jednostce. W naszej ofercie znajduje się szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych o dostosowanym indywidualnie programie pod zapotrzebowanie zamawiającego. Sprawdź zakres naszego szkolenia z ochrony danych osobowych: