Aktualności ze świata RODO i prawa pracy

Zapraszamy do śledzenia najnowszych wydarzeń z zakresu działalności El-Spektrum: aktualne wydarzenia, zmiany w przepisach, komunikaty UODO i wiele innych.

 

UODO zapowiada masowe kontrole placówek służby zdrowia.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych planuje w tym roku przeprowadzić kontrolę procedur ochrony danych osobowych m.in. w przychodniach i poradniach lekarskich, sklepach stacjonarnych oraz w Policji i Straży Granicznej. Czytaj więcej

 

Nowy tekst jednolity ustawy o ochronie danych osobowych
28 czerwca 2016 roku został opublikowany nowy tekst jednolity ustawy o ochronie danych osobowych: Dz.U. 2016 poz. 922. Czytaj więcej

 

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych opublikowane
W unijnym Dzienniku Ustaw opublikowano przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, wyznaczania inspektora ochrony danych (ABI) oraz o warunkach nakładania kar pieniężnych. Czytaj więcej

Reforma ochrony danych w UE została zaakceptowana przez Komisję LIBE
Na wiosnę 2016 zaplanowano opublikowanie nowego rozporządzenia unijnego dotyczącego ochrony danych osobowych na terenie wspólnoty. W rozporządzeniu znajdują się zapisy kto będzie zobowiązany do powołania Inspektora Ochrony Danych oraz kto będzie mógł pełnić funkcję inspektora (Administratora Bezpieczeństwa Informacji ABI). Czytaj więcej
 

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych
W ostatnim czasie opublikowany został jednolity tekst ustawy o ochronie danych osobowych:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2015 r. poz. 2135). Czytaj więcej

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2017 r.
Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w kodeksie pracy, m. in.: nowe zasady wystawiania świadectw pracy, zmiany w brzmieniu ustawy o ZFŚS, nowe terminy w odwołaniach w stosunkach prawno-pracowniczych. Czytaj więcej


GIODO otwiera specjalny serwis "ABI Informator"
W związku z tym, że w ostatnim czasie pojawia się wiele wątpliwości co do powoływania ABI (administratora bezpieczeństwa informacji) czytaj więcej


Zmiany w prawie od 2016 roku
Firma EL-SPEKTRUM poszerza swoją ofertę szkoleniową w związku ze zmianami w przepisach, które obowiązują od 2016 roku. Więcej informacji można uzyskać tutaj zmiany w prawie pracy od 2016.

ochrona danych osobowych, RODO, outsourcing IOD