Nowa ustawa o ochronie danych osobowych wchodzi w życie


W ostatnim czasie opublikowany został jednolity tekst ustawy o ochronie danych osobowych:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2015 r. poz. 2135).
Ustawa ma na celu dostosowanie polskich przepisów do rozporządzenia unijnego. Rozporządzenie UE za parę dni powinno zostać opublikowane, natomiast przewidywana data wejścia w życie przepisów to rok 2018. Wszystkie przedsiębiorstwa i jednostki państwowe mają czas do 2018 roku, aby spełnić wymogi przedstawione w rozporządzeniu.
Sprawdź najbliższe terminy szkolenia z ochrony danych osobowych