Ochrona danych osobowych ODO - Aktualne terminy szkoleń


Lokalizacja Termin szkolenia
Wrocław, dolnośląskie do uzgodnienia
Warszawa, mazowieckie do uzgodnienia
Poznań, wielkopolskie do uzgodnienia
Łódź, łódzkie do uzgodnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizujemy szkolenia na terenie całej Polski. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, a zorganizujemy szkolenie w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacji.


 • Koszt uczestnictwa - 350 zł netto + VAT.
 • Przy większej ilości zgłoszonych osób z jednej firmy przewidujemy negocjacje ceny.
 • Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
 • Każdy uczestnik szkolenia uzyskuje specjalny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w danym kursie.Szkolenie z ochrony danych osobowych

 

Szkolenie ochrona danych osobowych, Szkolenie dla ABI, Kurs z ochrony danych osobowych, Szkolenia z ochrony danych osobowych we Wrocławiu, Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Ochrona danych szkolenie wroclaw, terminy szkolen ochrona danych osobowych, ochrona danych osobowych terminarz szkolen, ochrona danych osobowych kurs, kurs dla ABI, ABI szkolenie


Szkolenie zawsze prowadzi trener, posiadający zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną z zakresu ochrony danych osobowych, a także doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki związanej z ochroną danych osobowych.Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych jak również udzielić podpowiedzi jak prawidłowo prowadzić dokumentację i wprowadzić niezbędne rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo danym osobowym jak i przygotować się do kontroli GIODO. Na szkoleniu słuchacze zostaną zapoznani z podstawowymi obowiązkami związanymi z ochroną danych osobowych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Obowiązki te dotyczą wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe. Wszystkie podmioty działające na rynku, osoby prawne, spółki, jednostki organizacyjne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą chociażby zatrudniały jednego pracownika muszą wypełniać zadania narzucone przepisami prawa. Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych jak również udzielić podpowiedzi jak prawidłowo prowadzić dokumentację i wprowadzić niezbędne rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo danym osobowym jak i przygotować się do kontroli GIODO.Program szkolenia: Ochrona danych osobowych stan prawny 2018 r.

 1. Ochrona danych osobowych – regulacje prawne:
  • regulacje europejskie,
  • regulacje polskie,
  • zadania i kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  • kontrola prawidłowości zabezpieczenia danych osobowych,
  • odpowiedzialność prawna w wypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
 2. Podstawowe pojęcia z zakresu danych osobowych:
  • definicja danych osobowych,
  • przetwarzanie danych osobowych,
  • podstawa prawna przetwarzania danych osobowych,
  • zabezpieczanie danych osobowych,
  • prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane.
 3. Ochrona danych osobowych w toku wykonywania codziennych obowiązków pracowniczych:
  • jakie dane osobowe można przetwarzać w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych,
  • obowiązki pracowników związane z ochroną danych osobowych,
  • odpowiedzialność pracowników związana z nieuprawnionym przetwarzaniem danych osobowych,
  • omówienie wybranych przykładów naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
 4. Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych:
  • poziomy bezpieczeństwa sytemu informatycznego i minimalne wymogi zabezpieczenia.
 5. Prawa i obowiązki administratorów danych osobowych:
  • zgłaszanie zbioru danych do rejestracji GIODO,
  • zwolnienia z obowiązku zgłaszania zbioru danych do rejestracji,
  • zgłoszenia zmian w zbiorze,
  • odmowa zarejestrowania zbioru.
 6. Dokumentacja związana z administrowaniem danymi osobowymi, w szczególności:
  • polityka bezpieczeństwa,
  • instrukcja zarządzania systemem informatycznym,
  • upoważnienia do przetwarzania danych i ewidencja upoważnień,
  • umowy powierzenia danych do przetwarzania,
  • protokoły z niektórych czynności,
  • przykłady praktyczne jak tworzyć i wypełniać dokumentację ABI.
 7. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
  • kto może zostać IOD?
  • kompetencje i zadania IOD,
  • różnice w prowadzonej dokumentacji w zakresie danych osobowych w przypadku powołania IOD w stosunku do jednostki, która IOD nie powołuje,
  • prowadzenie jawnego rejestru zbiorów danych osobowych,
  • plan sprawdzeń,
  • sprawozdanie ze sprawdzenia,
  • inne dokumenty tworzone przez IOD.
 8. Rozporządzenie Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych:
  • omówienie najważniejszych aspektów zawartych w rozporządzeniu, którego przepisy obowiązują od 25 maja 2018r., w tym nowa rola ABI – inspektor ochrony danych, nowe pojęcia wprowadzone przez przepisy rozporządzenia UE.
 9. Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Praktyczne przykłady naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i konsekwencje dla administratora danych osobowych i poszczególnych pracowników przetwarzających dane osobowe.
Program szkolenia obejmuje ponadto:

 • Nabycie potrzebnej wiedzy do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych - dawny Administrator Bezpieczeństwa Informacji /ABI.
 • Omówienie roli i zadań IOD, status w jednostce organizacyjnej, kompetencje, niezbędna dokumentacja i sposób jej prowadzenia.
 • Praktyczne przykłady wypełnionych dokumentów.
 • Praktyczne przykłady naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych i konsekwencje dla administratora danych osobowych i poszczególnych pracowników przetwarzających dane osobowe.
 • Omówienie zmian, które obowiązują od 25 maja 2018r.

 Zapisz się na szkolenie a rozwiejemy wszelkie wątpliwości związane z tematyką ochrony danych osobowych.

ochrona danych osobowych szkolenie, abi szkolenie, szkolenie z ochrony danych, szkolenie dla ABI, szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, szkolenie ochrona danych, dokumentacja ochrona danych osobowych, odo dokumentacja, szkolenia wroclaw, szkolenia warszawa, szkolenie poznan, szkolenia krakow, szkolenia katowice,
 szkolenia opole