Reforma Ochrony Danych Osobowych w UE zaakceptowana przez Komisję LIBE

Wkrótce światło dzienne ujrzy nowe rozporządzenie unijne dotyczące ochrony danych osobowych:
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR XXX/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Ostatnia wersja projektu w artykule 35 mówi o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych. Jego odpowiednikiem w przepisach krajowych jest ABI - Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Według ostatniej wersji projektu rozporządzenia, inspektora należy wyznaczyć w przypadku gdy:

  • Przetwarzania danych osobowych dokonuje organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów;
  • Główną działalnością administratora lub podmiotu przetwarzającego dane osobowe są operacje przetwarzania, które wymagają regularnego i systematycznego monitorowania podmiotów danych na dużą skalę lub przetwarzania na dużą skalę danych osobowych szczególnych kategorii;


Kilka przedsiębiorstw lub grupa instytucji publicznych będzie mogła wyznaczyć jednego Inspektora Ochrony Danych.


Kto może zostać Inspektorem Ochrony Danych - ABI?

Inspektorem ochrony danych może zostać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz niezbędną wiedzę fachową z zakresu ochrony danych.

Inspektorem ochrony danych może zostać członek personelu administratora bądź podmiotu przetwarzającego dane. Oznacza to, że firmy będą mogły zatrudnić na etat pracownika, który będzie pełnił funkcję inspektora lub wyznaczyć odpowiednią osobę wśród zatrudnionych pracowników.
Inspektorem ochrony danych może zostać również osoba, która na zlecenie na podstawie umowy o świadczenie usług.
Z kim nawiązać umowę o świadczenie usług pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych?

Firma EL-SPEKTRUM może pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych jak również Administratora Bezpieczeństwa Informacji ABI. Zapraszamy do nawiązania współpracy z naszą firmą oraz do kontaktu w celu ustalenia szczegółów współpracy.

Sprawdź też najbliższe terminy naszego szkolenia z ochrony danych osobowych