Inspektor ochrony danych osobowych kurs


Celem kursu jest zdobycie potrzebnej wiedzy do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych IOD. Szkolenie ma za zadanie zapoznanie z podstawowymi obowiązkami związanymi z ochroną danych osobowych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Obowiązki te dotyczą wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe. Zatem wszystkie podmioty działające na rynku, osoby prawne, spółki, jednostki organizacyjne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą chociażby zatrudniały jednego pracownika muszą wypełniać zadania narzucone przepisami prawa. Zamysłem kursu jest uporządkowanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych jak również udzielenie podpowiedzi jak prawidłowo prowadzić dokumentację i wprowadzić niezbędne rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo danym osobowym i jak przygotować się do kontroli UODO.


Program szkolenia dla inspektorów RODO:

 

  1. Podstawy prawne.
  2. Administrator danych osobowych, jego rola i zadania w zakresie ochrony danych osobowych w przypadku powołania IOD (zastępców IOD).
  3. Inspektor Ochrony Danych:
   • Wymagania formalne w stosunku do osoby powoływanej na IOD.
   • Zastępca IOD.
   • Umiejscowienie IOD w strukturach firmy.
   • Zadania IOD w zakresie ochrony danych osobowych.
   • Rola i zadania zastępcy IOD.
   • Forma i możliwości przydzielenia dodatkowych zadań dla IOD i zastępcy IOD.
  4. Sposób zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w sposób tradycyjny i w systemach informatycznych.
  5. Niezbędna dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych w przypadku powołania IOD.
   • Tworzenie podstawowej dokumentacji. Polityka Bezpieczeństwa Informacji (co powinna zawierać).
   • Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym (co powinna zawierać).
   • Upoważnienia do przetwarzania danych.
   • Ewidencja wydanych upoważnień.
   • Umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
   • Protokoły z niektórych czynności.
   • Plan sprawdzeń.
   • Dokumentowanie sprawdzeń.
   • Sprawozdania po dokonaniu sprawdzenia.
   • Tworzenie jawnego rejestru zbiorów danych.
  6. Działania administratora danych osobowych po otrzymaniu sprawozdania sporządzonego przez IOD.Certyfikat: kurs inspektora ochrony danych osobowych

Ukończenie naszego kursu dla IOD umożliwia zdobycie aktualnej wiedzy popartej praktycznymi przykładami. Uczestnicy otrzymują stosowny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

 

Inspektor ochrony danych osobowych kurs cena El Spektrum


Cena kursu dla IOD uwarunkowana jest między innymi miejscem przeprowadzenia szkolenia jak również ilością uczestników. Do każdego słuchacza podchodzimy indywidualnie zatem koszt przeprowadzenia kursu zależy od jednostkowych preferencji. Zapraszamy do zapoznania się z naszym przykładowym cennikiem szkoleń.

ochrona danych osobowych szkolenie, iod szkolenie, szkolenie dla iod