Co oznacza pełnienie funkcji IOD?

W przypadku, gdy firma El-Spektrum przejmie funkcję IOD w danej firmie, przejmuje tym samym odpowiedzialność oraz obowiązki spoczywające na inspektorze ochrony danych osobowych (dawne ABI - administrator bezpieczeństwa informacji).

Pełnienie funkcji IOD to odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów związanych z ochroną danych osobowych w danej instytucji czy firmie. Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest również odpowiedzialny za nadzór nad zgodnością procesu przetwarzania danych osobowych z aktualnymi przepisami. IOD przekazuje raporty administratorowi danych osobowych. Do zadań IOD należy także aktualizacja dokumentacji o sposobie przetwarzania danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych Osobowych zaznajamia osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Powołanie IOD z zewnątrz (outsourcing funkcji IOD) oznacza również reprezentowanie klienta przed GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) oraz gotowość na ewentualne kontrole ze strony GIODO. Taka forma współpracy jest wyjątkowo korzystna, gdyż w znaczący sposób odciąża pracowników oraz zarządzających w danej firmie czy instytucji. El-Spektrum jako IOD gwarantuje najwyższą jakość obsługi dzięki znajomości aktualnych przepisów oraz eksperckiej wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych.

Powołanie firmy El-Spektrum na IOD daje również możliwość przeprowadzania cyklicznych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.