Akta osobowe pracowników, dokumentacja pracownicza, świadectwa pracy - aktualne terminy szkoleń otwartych

Lokalizacja Termin szkolenia
Wrocław, dolnośląskie do uzgodnienia
Warszawa, mazowieckie do uzgodnienia
Poznań, wielkopolskie do uzgodnienia
Łódź, łódzkie do uzgodnienia
Kraków, małopolskie do uzgodnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizujemy szkolenia na terenie całej Polski. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, a zorganizujemy szkolenie w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacji.


 • Koszt uczestnictwa - 350 zł netto + VAT.
 • Przy większej ilości zgłoszonych osób z jednej firmy przewidujemy negocjacje ceny.
 • Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
 • Każdy uczestnik szkolenia uzyskuje specjalny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w danym kursie.Akta osobowe pracowników, dokumentacja pracownicza oraz świadectwa pracy po zmianach w Kodeksie Pracy - stan prawny 2018 r.Szkolenie zawsze prowadzi trener, posiadający zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną z zakresu prowadzenia akt osobowych oraz dokumentacji pracowniczej, a także doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki związanej z prawem pracy.


Cel szkolenia: usystematyzowanie i pogłębienie wiadomości z zakresu prawidłowego prowadzenia dokumentacji kadrowej, w szczególności akt osobowych z uwzględnieniem zmian w Kodeksie Pracy:

 • zmiany we wstępnych badaniach lekarskich;
 • ograniczenia dotyczące umów terminowych: maksymalnie trzymiesięczny okres próbny, wyrównanie okresu wypowiedzenia w umowach zawieranych na czas określony i nieokreślony, nowy wzór umowy o pracę;
 • likwidacja możliwości różnicowania minimalnego wynagrodzenia za pracę w zależności od stażu pracy - zmiany w Kodeksie Pracy od 1 stycznia 2017 r.
 • nowe zasady wydawania świadectwa pracy od 1 stycznia 2017r. oraz m.in. nowy wzór świadectwa pracy 1 czerwca 2017r.
 • pojęcie „dużego” pracodawcy ulega zmodyfikowaniu, nie 20, a 50 pracowników zatrudnionych u pracodawcy będzie obligowało do wydawania regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania (chyba że występuje w nich układ zbiorowy pracy) - od 1 stycznia 2017 r.
 • wydłużenie terminów na odwołanie w stosunkach prawno-pracowniczych: odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę; żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę; żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.
 • nowelizacja Kodeksu Pracy dotycząca skrócenia przechowywania akt pracowniczych oraz elektronizacji dokumentacji pracowniczej od 1 czerwca 2017 r.


Na szkoleniu zostanie wyjaśnione jak prawidłowo dostosować dokumentację pracowniczą do nowych przepisów prawa pracy. Dodatkowo poruszymy temat ochrony danych osobowych w związku z zatrudnieniem i naborem pracowników: jakie dane można gromadzić i przetwarzać, czy można kserować dokumenty w całości i przechowywać w dokumentacji pracowniczej, a także sankcje, które grożą w związku z przetwarzaniem danych osobowych niezgodnie z prawem.Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej.
 2. Obowiązek prowadzenia i przechowywania akt osobowych i dokumentacji pracowniczej.
 3. Dokumenty gromadzone w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Przetwarzanie danych osobowych i ich ochrona, w związku z naborem pracowników i ich zatrudnieniem - jakiego rodzaju dane osobowe można zbierać w związku z zatrudnieniem pracowników.
 5. Wstępne badania lekarskie:
  • nowe druki skierowania na badania,
  • kiedy nie ma nakazu kierowania na wstępne badania lekarskie,
  • ilość egzemplarzy skierowania na wstępne badania.
 6. Umowy terminowe i okresy wypowiedzenia po zmianie przepisów:
  • nowy katalog umów o pracę,
  • status umowy, która trwała w okresie wypowiedzenia, dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów,
  • umowy zawarte od 22 września 2016r.,
  • nowy wzór umowy o pracę.
 7. Części składowe akt osobowych:
  • dokumenty gromadzone w części A akt osobowych,
  • dokumenty gromadzone w części B akt osobowych,
  • dokumenty gromadzone w części C akt osobowych.
 8. Sporządzanie świadectwa pracy przy umowach terminowych i umowie na czas nieokreślony – zmiany od 1 stycznia 2017r.
  • zasady wydawania świadectwa pracy, po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2017r.,
  • pomocniczy wzór świadectwa pracy wraz z objaśnieniem dotyczącym sposobu jego wypełniania obowiązujący od 1 stycznia 2017r.
 9. Dokumentowanie w aktach osobowych uprawnień związanych z rodzicielstwem.
 10. Ewidencja czasu pracy.
 11. Zmiany w dokumentacji pracowniczej obowiązujące od 1 stycznia 2017r.:
  • likwidacja możliwości różnicowania minimalnego wynagrodzenia za pracę w zależności od stażu pracy;
  • zmiana pojęcia „dużego” pracodawcy: nie 20, a 50 pracowników zatrudnionych u pracodawcy jako kwalifikacja do wydawania regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania (chyba, że obowiązuje układ zbiorowy pracy);
  • wydłużenie terminów na odwołanie w stosunkach prawno-pracowniczych.