Wybrane elementy szkolenia o umowach o pracę:

  • Umowa o pracę: definicja, formy umowy o pracę, elementy składowe;
  • Rodzaje umów o pracę;
  • Umowa na okres próbny;
  • Umowy na czas określony: limity ilości zawieranych umów oraz maksymalnego okresu trwania umów, możliwość zawierania umów terminowych bez limitów, obowiązki pracodawcy wobec Państwowej Inspekcji Pracy w przypadku zawarcia umowy terminowej nie podlegającej limitom;
  • Zrównanie okresów wypowiedzenia umów zawartych na czas określony i umów zawartych na czas nieokreślony;
  • Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia;
  • Przepisy przejściowe dotyczące umów trwających w dniu 22.02.2016r.;
  • Nowy wzór umowy o pracę;
  • Zmiany przepisów o ubezpieczeniach społecznych zleceniobiorców od 1 stycznia 2016 r.;Wyżej przedstawiony zakres szkolenia o nowych przepisach związanych z umowami o pracę to jedynie część szkolenia. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleń o zmianach w prawie pracy.