Ochrona danych osobowych dla IOD - Aktualne terminy szkoleń

Lokalizacja Termin szkolenia
Wrocław, dolnośląskie do uzgodnienia
Warszawa, mazowieckie do uzgodnienia
Łódź, łódzkie do uzgodnienia

 

 

 

 

 

 

 

Organizujemy szkolenia na terenie całej Polski. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, a zorganizujemy szkolenie w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacji.


 • Koszt uczestnictwa - 350 zł netto + VAT.
 • Przy większej ilości zgłoszonych osób z jednej firmy przewidujemy negocjacje ceny.
 • Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
 • Każdy uczestnik szkolenia uzyskuje specjalny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w danym kursie.Szkolenie dla Inspektora Ochrony Danych (dawne ABI) – stan prawny 2018r.

Szkolenie ochrona danych osobowych, Szkolenie dla ABI,
 Kurs z ochrony danych osobowych, ochrona danych osobowych dla ABI, Kurs dla ABI, ochrona danych dla ABI, ABI szkolenie, Szkolenia z ochrony danych osobowych we Wrocławiu, Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Krakowie,
 Ochrona danych szkolenie wroclaw, terminy szkolen ochrona danych osobowych,
 ochrona danych osobowych terminarz szkolen, ochrona danych osobowych kurs, kurs dla ABI, ABI szkolenieSzkolenie zawsze prowadzi trener, posiadający zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną z zakresu ochrony danych osobowych, a także doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki związanej z ochroną danych dla Inspektora Ochrony Danych IOD (dawne ABI).


Cel szkolenia: Nabycie potrzebnej wiedzy do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dawny Administratora Bezpieczeństwa Informacji ABI)

Szkolenie ma na celu zapoznanie z podstawowymi obowiązkami związanymi z ochroną danych osobowych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Obowiązki te dotyczą wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe. Zatem wszystkie podmioty działające na rynku, osoby prawne, spółki, jednostki organizacyjne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą chociażby zatrudniały jednego pracownika muszą wypełniać zadania narzucone przepisami prawa. Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych jak również udzielić podpowiedzi jak prawidłowo prowadzić dokumentację i wprowadzić niezbędne rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo danym osobowym jak i przygotować się do kontroli GIODO.


Program szkolenia:

  1. Podstawy prawne.
  2. Administrator danych osobowych, jego rola i zadania w zakresie ochrony danych osobowych w przypadku powołania IOD (zastępców IOD).
  3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
   • Wymagania formalne w stosunku do osoby powoływanej na IOD.
   • Zastępca IOD.
   • Umiejscowienie IOD w strukturach firmy.
   • Rola IOD po zmianie przepisów od 1 stycznia 2015r.
   • Zadania IOD w zakresie ochrony danych osobowych.
   • Rola i zadania zastępcy IOD.
   • Forma i możliwości przydzielenia dodatkowych zadań dla IOD i zastępcy IOD.
  4. Sposób zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w sposób tradycyjny i w systemach informatycznych.
  5. Niezbędna dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych w przypadku powołania IOD.
   • Tworzenie podstawowej dokumentacji. Polityka Bezpieczeństwa Informacji (co powinna zawierać).
   • Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym (co powinna zawierać).
   • Upoważnienia do przetwarzania danych.
   • Ewidencja wydanych upoważnień.
   • Umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
   • Protokoły z niektórych czynności.
   • Plan sprawdzeń.
   • Dokumentowanie sprawdzeń.
   • Sprawozdania po dokonaniu sprawdzenia.
   • Tworzenie jawnego rejestru zbiorów danych.
  6. Działania administratora danych osobowych po otrzymaniu sprawozdania sporządzonego przez IOD.Zapisz się na szkolenie a rozwiejemy wszelkie wątpliwości związane z tematyką ochrony danych osobowych.

ochrona danych osobowych szkolenie, abi szkolenie, szkolenie z ochrony danych, szkolenie dla ABI, szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, szkolenie ochrona danych dla ABI, ochrona danych osobowych a ABI, odo dla abi, szkolenia wroclaw, szkolenia warszawa, szkolenie poznan, szkolenia krakow, szkolenia katowice,
 szkolenia opole