ABC Ochrony danych osobowych

Podstawowe pojęcia związane z tematyką ochrony danych osobowych, z którymi warto się zapoznać to ADO, ABI oraz ASI. Pierwsze z nich to termin prawniczy oznaczający Administratora Danych Osobowych. Administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami określa cele i sposoby przetwarzania danych. Jeżeli instytucja przetwarza dane osobowe w zakresie swojej działalności oraz decyduje o celach i środkach przetwarzania przedmiotowych danych, wówczas jest ich administratorem z mocy ustawy. Administrator danych to nie funkcja, ale raczej status związany z przetwarzaniem danych osobowych.


Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje tzw. RODO czyli unijne rozporządzenie, które m.in. zamienia funkcję administratora bezpieczeństwa informacji ABI na inspektora ochrony danych osobowych czyli IOD. Głównym zadaniem osoby, która jest inspektorem IOD jest nadzór nad ochroną danych osobowych w danej jednostce organizacyjnej, dopilnowanie spełnienia wszystkich wymogów w zakresie dokumentacji o ochronie danych osobowych oraz reprezentowanie danej jednostki przed GIODO. Więcej informacji o funkcji IOD można znaleźć tutaj: Inspekor Ochrony Danych IOD / ABI w El-Spektrum.

Ostatnim pojęciem, z którym warto się zaznajomić to ASI czyli Administrator Systemów Informatycznych. Jak sama nazwa wskazuje jest to osoba, która jest odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w danej jednostce. Do jego zadań można zaliczyć instalację oprogramowania oraz jego konfigurację na komputerach w danej jednostce oraz czuwanie nad serwerami przechowującymi dane osobowe.Dokumenty związane z ochroną danych osobowych

  • Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych;
  • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym;
  • Upoważnienia do przetwarzania danych;
  • Umowy powierzenia danych do przetwarzania;
  • Protokoły zniszczenia;
  • Dokumentacja tworzona przez IOD;Oferta firmy El-Spektrum

Wychodzimy naprzeciw potrzebom rynku i oferujemy współpracę w zakresie ochrony danych osobowych w Państwa firmie. Tworzymy wszelką niezbędną dokumentację oraz szkolimy pracowników w tematyce ochrony danych. Ponadto nasza firma ma uprawnienia do objęcia funkcji IOD - Inspektora Ochrony Danych IOD (dawne ABI). Oznacza to, że przejmujemy obowiązki związane z ochroną danych osobowych w Państwa firmie: tworzymy niezbędną dokumentację, aktualizujemy dotychczasową dokumentację, szkolimy pracowników, czuwamy nad poprawnością procesu przetwarzania danych osobowych a także reprezentujemy klienta przed GIODO.