Szkolenie z ochrony danych osobowych prowadzone przez El-Spektrum

Ochrona danych osobowych to przede wszystkim poprawnie sporządzona dokumentacja o ochronie danych: polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania podmiotom zewnętrznym.


Zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych

Aktualne terminy szkoleń otwartych z ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie: Terminy szkoleń z ochrony danych osobowych.


Oprócz szkoleń otwartych z ochrony danych osobowych prowadzimy również szkolenia zamknięte, w których dopasowujemy program do potrzeb uczestników. Są to przykładowo szkolenia z ochrony danych osobowych dla ABI, czy też ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym. Więcej informacji o naszych szkoleniach można znaleźć na stronie: Tematyka szkoleń zamkniętych.


Kto musi mieć opracowaną dokumentację o ochronie danych osobowych?

Zgodnie z przepisami z 1 stycznia 2015 każda instytucja lub firma przetwarzająca dane przynajmniej jednej osoby (pracownika, klienta itp.) jest zobligowana do przestrzegania nowo wprowadzonych procedur. 16 maja 2016 została ponadto opublikowane nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych. Tekst rozporządzenia mówi m.in. o obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych czyli unijnego odpowiednika administratora bezpieczeństwa informacji ABI (kto jest zobligowany powołać inspektora). W rozporządzeniu można znaleźć również informacje o warunkach nakładania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie nowego prawa. Nowe przepisy mają wejść w życie 25 maja 2018 roku.

Outsourcing ABI 

Warto uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z obowiązującymi przepisami i przeszkolić pracowników odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych. Istnieje również możliwość powołania administratora bezpieczeństwa informacji ABI - osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych - z zewnątrz. Firma El-Spektrum może pełnić funkcję ABI i przejąć odpowiedzialność oraz obowiązki z zakresu ochrony danych. Więcej informacji o powołaniu ABI z zewnątrz można znaleźć na stronie: Powołanie ABI z zewnątrz - Outsourcing ABI.

Zapraszamy również do zapoznania się z przykładowym cennikiem usługi ABI - Outsourcing ABI koszty.

 

Elementy szkolenia z ochrony danych osobowych