Aktualne terminy szkoleń otwartych z ZFŚS

Lokalizacja Termin szkolenia
Wrocław, dolnośląskie do uzgodnienia
Warszawa, mazowieckie do uzgodnienia
Kraków, małopolskie do uzgodnienia
Łódź, łódzkie do uzgodnienia
Poznań, wielkopolskie do uzgodnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizujemy szkolenia na terenie całej Polski. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, a zorganizujemy szkolenie w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacji.


Informacje o szkoleniu:

 • Koszt uczestnictwa - 350 zł netto + VAT.
 • Przy większej ilości zgłoszonych osób z jednej firmy przewidujemy negocjacje ceny.
 • Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
 • Każdy uczestnik szkolenia uzyskuje specjalny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w danym kursie.ZFŚS Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - Szkolenie
zfss szkolenie, zakladowy fundusz swiadczen socjalnych, szkolenie zakladowy fundusz swiadczen socjalnych, szkolenie z zfss, szkolenie zfss wroclaw

Szkolenie zawsze prowadzi trener, posiadający zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną z zakresu ZFŚS, a także doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki związanej z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.Cel szkolenia: zapoznanie słuchaczy z aktualnie obowiązującymi zasadami tworzenia regulaminu ZFŚS. Uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo zarządzać oraz rozliczać świadczenia przyznane z funduszu. Szkolenie adresowane jest do Pracodawców, Pracowników Socjalnych, Pracowników Rozliczających Fundusz, Członków Komisji Socjalnych, Przedstawicieli Związków Zawodowych, Przedstawicieli Załogi, a także innych osób zainteresowanych kwestiami związanymi z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.


Zakres szkolenia:

Tematy, które zostaną poruszone w trakcie szkolenia, zgodnie z aktualnym stanem prawym, a także z dostępnymi interpretacjami pozwolą zweryfikować politykę socjalną prowadzoną w Państwa jednostce. Omówione zostaną najważniejsze aspekty nurtujące osoby zajmujące się ZFŚS. Wiedzę w tym zakresie czerpiemy na podstawie pytań i wątpliwości uzyskanych od uczestników szkoleń z powyższego tematu, dlatego program i kwestie poruszane na szkoleniach ewaluują, tak aby jak najlepiej dostosować szkolenie do oczekiwań uczestników.

Przykładowe pytania uczestników naszych szkoleń:

 • Kwestia ochrony danych osobowych i poszanowanie prywatności, a zakres zbieranych danych osobowych na potrzeby ZFŚS. Czy zastanawiamy się nad tym problemem kompletując wnioski o przyznanie pomocy?
 • Co sprawdzają instytucje uprawnione do kontroli ZFŚS - PIP, ZUS, US, GIODO? Zapisy w Regulaminie ZFŚS, zasadność udzielonych świadczeń oraz ich prawidłowe rozliczenie.
 • Kompetencje Związków Zawodowych w stosunku do działalności socjalnej pracodawcy. Czy wyjście do teatru czy zorganizowanie imprezy integracyjnej jest możliwe do sfinansowania z ZFŚS w dodatku bez kryterium socjalnego?
Program szkolenia - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - stan prawny 2018 r.

 1. Podstawy prawne regulujące działalność socjalną pracodawcy:
  • zapisy kodeksu pracy,
  • ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
  • przepisy szczególne,
  • rola związków zawodowych (ewentualnie przedstawiciela załogi).
 2. Obowiązek tworzenia ZFŚS –zmiany od 1 stycznia 2017r.:
  • jednostki sfery budżetowej,
  • pracodawcy spoza sfery budżetowej,
  • kto może zrezygnować lub zmniejszyć odpis - procedura.
 3. Wysokość odpisów na ZFŚS i terminy przekazania środków na rachunek ZFŚS:
  • wyodrębniony rachunek bankowy dla ZFŚS,
  • obliczanie i wysokość odpisów na ZFŚS,
  • jak wyliczyć przeciętną zatrudnionych,
  • planowanie i korekta wyliczeń do końca grudnia,
  • odpis na ZFŚS dla nauczycieli,
  • terminy przekazania środków na rachunek ZFŚS (odpisy podstawowe i odpisy fakultatywne).
 4. Kryterium dochodowe:
  • określenie pojęcia dochodu w regulaminie,
  • sposoby wyliczania dochodu,
  • co składa się na dochód i jak odnieść go do sytuacji materialnej i rodzinnej osoby uprawnionej.
 5. Rodzaje świadczeń finansowanych z ZFŚS i kryteria przyznawania pomocy z ZFŚS:
  • preliminarz (zestawienie planowanych dochodów i wydatków) ZFŚS,
  • osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS: kto obligatoryjnie musi być objęty opieką, kogo można dopisać fakultatywnie,
  • świadczenia finansowane ze środków ZFŚS - co można sfinansować, czego nie można uznać jako świadczenia z ZFŚS, definicja świadczeń socjalnych,
  • kryteria przyznawania pomocy z ZFŚS.
 6. Regulamin ZFŚS:
  • z czego wynika obowiązek tworzenia Regulaminu ZFŚS,
  • kompetencje Komisji Socjalnej,
  • kwestie, które powinny być uregulowane w regulaminie,
  • niedozwolone zapisy w regulaminie.
 7. Świadczenie urlopowe:
  • różnica między świadczeniem urlopowym, a dofinansowaniem „wczasów pod gruszą”,
  • wysokość świadczenia urlopowego,
  • zasady wypłaty świadczenia urlopowego,
  • świadczenie urlopowe, a dofinansowanie do wypoczynku,
  • świadczenie urlopowe dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.
 8. Ochrona danych osobowych i prywatności, a zakres pozyskiwanych danych:
  • dane, które możemy gromadzić na potrzeby ZFŚS (w tym danie zwykłe i dane wrażliwe),
  • przechowywanie danych pozyskanych na potrzeby ZFŚS.
 9. Podatek od osób fizycznych i składki ZUS od przyznanych świadczeń.
 10. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13) w sprawie nieodpłatnych świadczeń dla pracowników np. imprezy integracyjne.
 11. Możliwość tworzenia wspólnego ZFŚS.
 12. Potrącenia egzekucyjne z ZFŚS.
 13. Omówienie wybranych Interpretacji, Orzeczeń odnoszących się do świadczeń finansowanych z ZFŚS.
 14. Przykładowy Regulamin ZFŚS.
 15. Przykładowy Regulamin Komisji Socjalnej.
 16. Kontrole w zakresie ZFŚS.Zapisz się na szkolenie ZFŚS już dziś a tworzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie będzie dla Ciebie problemem.

zfss szkolenie, zakladowy fundusz swiadczen socjalnych, szkolenie zakladowy fundusz swiadczen socjalnych, szkolenie z zfss, szkolenie zfss wroclaw